Skip to content

Oati/Pledge


I, …………………………………………….…. of …..……………………………………… make this my pledge, to abide by the laws of our Creator, the Most High and the eternal laws of nature (Te Rakau Tapu) wherein I also pledge to abide by the law of our Constitution He Wakaputanga o te rangatiratanga o Nū Tīreni 1835, when the sacred Confederation of Tribal Chiefs, in whose light I now stand, made a powerful gesture for the future of this land. That I as a living soul commit to lay aside my private animosities and to consult the safety and welfare of our common country by joining the Confederation of the United Peoples of Aotearoa Nū Tīreni.

Meinga taku ki taurangi, kia u ki te ture a te Atua o Te Runga Rawa me nga ture tuturu o te taiao e oati ai hoki taatau ki te whai i te ture o ta tatou Ture Ture Wakaputanga o te rangatiratanga o Aotearoa Nū Tīreni, 1835 i te wa o te huihuinga tapu o Ko nga rangatira o te iwi, kei roto nei i a tatou e marama ana, he tohu kaha mo te heke mai o tenei whenua. Ko ahau hei wairua ora ki te tuku i aku riri ki ahau, ki te korero mo te ahuru me te oranga o to taatau whenua ma te uru atu ki te Whakakotahitanga o te Iwi Kotahitanga o Aotearoa Nū Tīreni.

Mauri ora — Life’s Essence

That I will faithfully follow a pathway of peace and commit to the tikanga (principle) of Mauri ora being respect for life’s essence, along with the five pillars that stand with me in all that I do.

Ka whai pono ahau i tētahi ara o te rangimarie, ka tuku ki te tikanga (whakapono) o Mauri ora e manaaki ana ki te āhua o te ora, tae atu ki nga pou e rima e tū tahi ana me ahau I nga mea katoa e mahia ana e au.

Ratonga — Service

First and foremost, I honour our divine Creator, who is greater than us all and in whom I/we will serve. Secondly, I will serve the people, all God’s creatures, the land,
the sea, and the sky.

Ko te mea tuatahi ka whakahonore tatou Atua. Ko te mea nui ake i a tatou katoa, ma wai hoki tatou e mahi. Tuarua, ka mahi matou ki nga tangata, nga mea ora katoa a Te Atua, ki te whenua, te moana me te rangi.

Pononga — Truth

Our laws, our words, our thoughts dwell in the utmost truth and honesty.

Ko a matou ture, a matou kupu me a matou whakaroa ka noho ki te pono pono me te pono.

Kaitiakitanga — Guardianship

I offer and commit our guardianship to the taonga of the sky, the land and the sea.

Ka toha atu, ka tuku atu hoki ta matou kaitiaki ki nga taonga o te rangi, te whenua me te moana

Whanaungatanga — Family Relations

In all that I do I encourage kinship, a sense of belonging, through inspiration and expectation as I share experiences and work together to raise our children in the land of their forefathers.

I a maatou mahi katoa ka whakatenatena matou i te whanaungatanga, i te aronga toi whenuatanga, na roto i te whakaaweawe me te tumanako i a tatou e korerorero ana i nga wheako me te mahi tahi ki te whakatipu tamariki i te whenua o o raatau tupuna.

Manaakitanga — Hospitality and Caring

Aroha and respect for all as equal beings. I acknowledge the mana of others as having equal or greater importance than our own, through aroha, hospitality, generosity, and mutual respect. In doing so, I build unity through the act of giving.

Aroha me te manaaki mo te katoa he ōrite te tangata. E whakaae ana ahau/E whakaae ana mātou ki te mana o ētahi atu e ōrite ana, e nui ake ana rānei te hiranga i to tātau ake, i runga i te aroha, i te manaakitanga, i te ohaoha, i te manaaki tahi. I a au e mahi ana, nā reira ka hangaia e au/matou te kotahitanga ma te mahi hoatu.


Ingoa/Name
Tohu/Signature
Ra/Date

Book a time to read aloud the Oati/Pledge to a WMG Enrolment Officer [form visible to registered and logged in users only]